Kaivannaisteollisuus

Install and forget Kaivannaisteollisuus

Kaivannaisteollisuus

Posted By hlindustrial2

kaivannaisteollisuus1_web

Install and forGET- kulutusosia käytetään kaivannaisteollisuudessa kiviainesten käsittelyssä, joissa kulutusosat joutuvat erityisen kovan hankaavan rasituksen alaisiksi. Tällaisia prosesseja ovat erityisesti kiviaineksen kuljetus, syöttö, murskaus ja seulonta.

Kaivannaisteollisuudessa Install and forGET- kulutusosaratkaisuja on toimitettu mm. kiviränneihin ja-kouruihin, syöttösuppiloidin, kuljetin- ja syöttöruuveihin, törmäyslevyihin jne.

Esimerkiksi kovametallilaatoilla panssaroiduilla vuorauslevyllä on saavutettu parhaimmillaan yli 10-kertainen käyttöiän parannus perinteisiin materiaaleihin nähden.