Toimialasovelluksia

Install and forget Toimialasovelluksia

Toimialasovelluksia

Posted By hlindustrial2

Yleistä

Install and forGET- kulutusosat ovat parhaimmillaann käsittely- ja syöttöprosessien kriittisissä pullonkauloissa, joissa kulutusosat joutuvat erityisen kovan rasituksen alaisiksi. Kulutusosaratkaisumme ovatkin ennen kaikkea ratkaisu loppukäyttäjän kulumisongelman hallintaan ja prosessin tuottavaan käynnissäpitoon.toimiala_web

Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa:

  • ruuvikuljettimet, dekantterilingot
  • kourut ja rännit
  • suppilot ja kartiot
  • kulutuskiskot
  • sekoittimet, puhaltimet ja luokittimet
  • putket, putkikäyrät, kaulukset ja levyluistiventtiilit
  • jauhatusvasarat – ja terät sekä myllyjen vuoraukset
  • kuorenrepijän ja tikkumurskainten terät ja manttelit
  • tukehakut, kaivuketjut

 

Toimialasovelluksia

Erikoisosaamisemme on keskittynyt erityisesti pääomavaltaiseen raskaaseen prosessiteollisuuteen, jossa tuotantolaitteiston parantaminen, käyttöiän pidentäminen ja optimaalisen tuotantokyvyn saavuttaminen ovat parhaiten hyödynnettävissä asiakkaalle.

Valitse alta lukeaksesi lisää eri toimialasovelluksista:

Kaivannaisteollisuus
Perusmetalliteollisuus
Prosessiteollisuus
Saha- ja sellulaitokset
Ratatyökoneiden kulutusosat ja huoltopalvelut

Asiakkaat

Install and forGET- formaatti perustuu aina asiakaskohtaiseen B2B- räätälöintiin ja tähtää pitkäikäisiin luottamuksellisiin suhteisiin asiakkaiden kanssa. Näin ollen HL-Industrial ei tässä asiakkaitansa kunnioittaen julkaise asiakasreferenssiluetteloa, joka kattaa huomattavan osan yllä mainituista toimialojen tuotantoyrityksistä ja laitevalmistajista.

Case-esimerkkinä voidaan mainita VR Oy, jonka kanssa HL-Industrial kehitti raskaan ratatyökaluston kulutusosia. Lue lisää painamalla tästä.

 

Käyttö- ja kunnossapitoyksiköt

Tuotantoprosessissa, jossa käsitellään suuria määriä bulkkia tai erittäin kuluttavia materiaaleja, esiintyy lähes poikkeuksetta mekaanisia kulumisongelmia, joiden kanssa käyttö- ja kunnossapitoyksiköt (mukaan lukien kunnossapitopalveluyritykset) joutuvat jatkuvasti painimaan.

Laitevalmistajat

Laitevalmistajan näkökulmasta katsottuna merkittäväksi kilpailutekijäksi on muodostunut laitteen käyttöaste, joka voidaan määrittää loppukäyttäjälle esimerkiksi käytettävyystakuuna.

Install and forGET- kulutusosan moninkertainen käytettävyys ja suorituskyky mahdollistavat laitevalmistajille merkittävän myyntivaltin sekä selkeän kilpailuedun muihin laitevalmistajiin nähden.