Install and forGET- kulutusosat

Install and forget Install and forGET- kulutusosat

Install and forGET- kulutusosat

Posted By hlindustrial2

IMG_1087_bw_installandforgetBulkkiaineksen käsittelyyn

Menetelmällä ”bulkkiainesten” eri käsittelyprosesseissa käytettävien kulutusosien kulumista voidaan vähentää jopa kymmenesosaan lähtötilanteeseen verrattuna.

Bulkkiainekselle on tässä annettu laaja sisältö, esimerkiksi: koostumukseltaan ja raekooltaan erilaiset kivi- ja maa-ainekset, mineraalit, jauhemaiset aineet, jätteet, lietteet, hake puru, kuori, pölli turve, hiili jne.

Install and forGET -kulutusosaratkaisut soveltuvat erityisen hyvin bulkkiaineksen käsittely- ja syöttöprosessien kriittisiin kohtiin, joissa kulutusosat joutuvat erittäin kovan hankaavan rasituksen alaisiksi. Tällaisia prosesseja ovat usein sekoitus, syöttö, kuljetus, erotus, jauhatus, murskaus jne.

Paina tästä lataaksesi Install and forGET- esitteen pdf-muodossa.

 

laatta-selitys_uusiTeknologia

Install and forGET -kulutusosaratkaisut valmistetaan komposiittirakenteena, jossa alustana olevaan teräkseen kiinnitetään kiinteitä volframikarbidilaattoja sähköisessä kovajuotosinduktiossa.

Tasopintojen lisäksi myös laaja-alaiset ja vaikean muotoiset kappaleet on mahdollista kattaa tiilivuorauksella ja pieniä laattoja voidaan käyttää mukautumaan käyriin osiin.

Install and forGET -menetelmässä hankaus- ja iskunkestävyys, kovuus tai sitkeys, sekä korroosiokestävyys ovat räätälöitävissä sovelluskohtaisesti käsiteltävän materiaalin mukaan. Volframikarbidilaattojen sideaineena käytetään yleensä kobolttia, jonka ainepitoisuutta vaihtelemalla saadaan käyttökohteeltaan eli kovuusasteeltaan erityyppisiä karbidilaatuja.

Valmistuksen kannalta sähköinen kovajuotosinduktio varmistaa kaupallisen toistettavuuden ja yhdenmukaisen korkeatasoisen laadun.